Fotografie a multimédia

Název oboru: Užitá fotografie a média
Kód oboru: 82-41-M/02 

Absolvent oboru je všestranným výtvarníkem zaměřeným na užitou fotografii a videotvorbu. Během studia získal komplexní řemeslnou a výtvarnou průpravu, tedy technické znalosti a výtvarné cítění nezbytné pro své budoucí uplatnění. Ovládá technologické postupy tvorby fotografie nejen v její aktuální digitální formě, ale také v historicky pevně zakotvené analogové podobě. Zabývá se dokumentární, reklamní, reportážní, módní, portrétní i produktovou fotografií. Dokáže zpracovat fotografické výstupy od pořízení fotografií, přes postprodukci až po finální komerční výstup (plakát, brožura, leták atd.). Zvládne vytvořit i krátký videospot na různá témata.

Absolvent zaměření je vzhledem ke svým dovednostem a schopnostem schopen získat profesní kvalifikace Fotograf architektury a krajiny (kód 34-039-M), Fotograf laborant (kód 34-046-M), Portrétní fotograf (kód 34-038-M), Produktový a dokumentační fotograf (kód 34-031-M) a Reportážní fotograf (kód 34-047-M). Zároveň může získat úplnou profesní kvalifikaci Fotograf (kód 34-99-M/02).

Absolvent nachází uplatnění nejen jako fotograf, ale i jako tvůrce různých multimediálních produktů v reklamních agenturách, fotografických ateliérech. Může pracovat také na různých pozicích ve filmových, televizních a grafických studiích. Má základní předpoklady dát se také cestou vlastní samostatné fotografické praxe, ať už umělecké, nebo čistě komerční.

V případě zájmu o další studium může absolvent pokračovat na vyšších odborných nebo vysokých školách jakéhokoli výtvarného nebo humanitního zaměření. Má možnost si zvolit nejen obor týkající se přímo fotografie (multimédia, grafika, žurnalistika, dějiny umění apod.), ale také další obory, jako jsou forenzní vědy nebo pedagogika.

Ke stažení: Obory vzdělání – Zdravotní omezení

 

Učební plán

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý jazyk 2 2 2 0
Společenskovědní a ekonomický základ 1,5 1,5 2 1,5
Matematika 2 2 0 0
Fyzika 1 2 0 0
Chemie 1 1 0 0
Biologie 1 0 0 0
Základy ekologie 1 0 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Vzdělávání ke zdraví 0,5 0 0 0
Informační a komunikační technologie 2 1 0 0
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 4
Výtvarná příprava 4 4 0 0
Figurální kresba 0 0 3 3
Písmo 2 0 0 0
Počítačová grafika 2 2 0 2
Technologie 2 2 2 1
Praktická cvičení 6 7 7 7
Multimediální tvorba 0 0 6 0
Umělecká prezentace 0 0 2 1
Seminář z anglického/německého jazyka 0 0 2 2
Seminář fotografický/multimediální 0 0 0 4

Galerie prací

Ukázky prací naleznete zde.