Mladý chemik

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace

PROPOZICE SOUTĚŽE HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR 2023/2024

Pořadatel: Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, p. o. (region),
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice (celostát)

Web soutěže: www.mladychemikcr.cz, http://www.supskv.cz/mlady-chemik

Koordinátorka soutěže na Střední uměleckoprůmyslové škole K. Vary, příspěvkové organizaci:
Ing. Hana Zagyi, hana.zagyi@supskv.cz, tel.: 731 427 140

Soutěž probíhá ve třech kolech a je určena pro žáky 8 a 9. ročníků základních škol. První dvě kola testují teoretické znalosti soutěžících ve vědomostním písemném testu, třetí prověří jejich laboratorní dovednosti.

První regionální kolo se uskuteční přímo na základní škole pod vedením učitelů chemie. Základní školy obdrží elektronickou cestou testy i se správnými výsledky. Vyučující testy vytisknou, otestují žáky, sami vyhodnotí výsledky a vyberou 3 nejlepší žáky ze své ZŠ, kteří se následně zúčastní druhého kola. Pravidla testu jsou následující:

  • na vypracování testu má žák 40 minut
  • za každou správnou odpověď se započítá 1 bod, za špatnou odpověď se nic neodečítá (pokud má otázka 3 správné odpovědi, její úplné zodpovězení je hodnoceno 3 body).

Jména tří nejlepších, jejich bodové hodnocení a počet všech zúčastněných žáků zašle vyučující ZŠ na adresu koordinátorky na Střední uměleckoprůmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary, p. o. nejpozději do 30. listopadu 2023.

Druhé regionální kolo proběhne také písemnou formou ve čtvrtek 14. 12. od 9:30 na naší škole.

Test bude trvat 60 minut. Žáci potřebují psací potřeby a kalkulačku. Třicet nejúspěšnějších žáků postoupí do třetího regionálního kola – regionálního finále.

Třetí regionální kolo – se bude konat (pokud okolnosti budou příznivé) 8. a 9. ledna 2024 přímo v naší laboratoři Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské K. Vary, p. o. a prověřuje praktické dovednosti soutěžících. Žáci si s sebou berou psací potřeby, kalkulačku a laboratorní plášť. Celkové pořadí určí výsledky 2. a 3. kola (součet bodů). V případě rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části. Tři nejlepší žáci postupují do celostátního finále, které se tradičně uskuteční na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vítězové regionálního finále budou odměněni při slavnostním vyhlášení výsledků na své ZŠ a získají hodnotné ceny od našich partnerů.

Celostátního finále se zúčastní tři nejlepší finalisté z regionální soutěže jednotlivců z Karlovarského a Plzeňského kraje spolu s vítězi ostatních regionálních kol z celé ČR. Celkový počet finalistů v celostátním kole je 40.

Testy a zkouška laboratorních dovedností proběhnou v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v termínu, který bude určen opět okolnostmi kolem pandemie. Základní školy obdrží pozvánky pro postupující žáky a harmonogram celostátního finále. S sebou si žáci vezmou psací potřeby, kalkulačku, laboratorní plášť a přezůvky. Body z předchozích kol se nezapočítávají, rozhodnou pouze výsledky teoretické a praktické části celostátního finále. V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek teoretické části soutěže.

Nejúspěšnější mladí chemici ČR se mohou těšit na velmi atraktivní ceny, které jim budou předány v den celostátního finále, přičemž odměněni budou všichni zúčastnění.

Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA
ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské K. Vary, příspěvkové organizace

→ Propozice ke stažení