Foukač a brusič skla

Název oboru: Sklář – Výrobce a zušlechťovatel skla
Kód oboru: 28-58-H/01

Absolvent oboru má odborné dovednosti a kompetence pro práce v jakékoliv sklářské výrobě. Žáci se orientují v základních vlastnostech skla, rozumí jeho tavení, tvarování i zušlechťování, jsou tedy schopni rychle se adaptovat na běžné pracovní činnosti při častých změnách výroby. Už od 1.ročníku jsou podle svých schopností a zájmu žáci rozděleni na dvě zaměření. Absolventi zaměření foukač pro duté a lisované sklo ovládají základní techniky tvarování   v ruční výrobě dutého a lisovaného užitkového i dekoračního skla. Jsou schopni samostatné práce ve sklářské dílně i spolupráce na novém výrobku s renomovanými výtvarníky. Absolventi zaměření brusič skla (kulič nebo hranař) jsou schopni různých typů brusičské práce od prvotního opracování výrobku za hutí přes broušení jednoduchých tvarů po náročnější dekorativní broušení. Při své práci obě zaměření respektují veškeré ekologické, ekonomické i bezpečnostní aspekty sklářské výroby.

Absolvent zaměření foukač je vzhledem ke svým dovednostem a schopnostem schopen získat profesní kvalifikaci Sklář pro duté sklo (kód 28-010). Absolvent zaměření kulič je vzhledem ke svým dovednostem a schopnostem schopen získat profesní kvalifikace Brusič skla (kód 28-013), Brusič skla kulič (kód 28-077) a Brusič skla hladinář (kód 28-077). Může tedy získat úplnou profesní kvalifikaci Brusič skla (kód 28-99/10).

Studium tohoto oboru připravuje žáka pro kvalitní řemeslnou práci v oblasti sklářské výroby jak v zaměstnanecké, tak i v podnikatelské sféře. Uplatní se jako foukač / brusič v jakékoli sklářské firmě zaměřené na ruční výrobu, je ale také schopen zařídit si vlastní sklářskou dílnu.

V případě zájmu o další studium může absolvent pokračovat v maturitním studiu sklářského oboru, nebo si může vybrat jiný nástavbový obor.

Ke stažení: Obory vzdělání – Zdravotní omezení

Učební plán

1.roč. 2.roč. 3.roč.
Český jazyk a literatura 1 2 2
Anglický jazyk 2 2 2
Společenskovědní a ekonomický základ 0,5 1,5 2,5
Matematika 2 1 1
Fyzika 1 0 0
Chemie 1 1 0
Základy ekologie 1 0 0
Tělesná výchova 1 1 1
Vzdělávání ke zdraví 0,5 0 0
Informační a komunikační technologie 1 1 0
Výtvarná příprava 2 2 0
Technické kreslení 0 1 0
Vizualizace 0 0 1,5
Technologie 3 3 3
Navrhování 0 0 1,5
Odborný výcvik 15 17,5 17,5

Sklárna MOSER, a.s. informuje:

Nabízíme možnost pracovního uplatnění absolventů učebního oboru Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla v zaměřeních Foukač a Brusič. Praktická výuka probíhá přímo ve sklárně MOSER, a.s. v Karlových Varech pod vedením zkušených odborníků z praxe.

 Po dobu školní docházky mají žáci:

  • ochranné oděvy a pracovní pomůcky zdarma
  • obědy za 30 Kč (žáci si platí obědy při odběru jídla, jídlo se objednává a odhlašuje den předem)
  • v průběhu školní docházky možnost přivýdělku ve sklárně již od prvního ročníku (žáci jsou upřednostňováni před ostatními brigádníky)
  • stipendium 600-800 Kč měsíčně od 2. pololetí 1. ročníku při splnění podmínek (90% docházka na odborný výcvik, všechna absence omluvená, známka z odborného výcviku max. 2)
  • možnost účasti na akcích sklárny (exkurze, soutěže, setkání zaměstnanců)
  • produktivní činnost v průběhu odborné přípravy je placena dle platné legislativy a pravidel MOSER, a.s.
  • po absolvování studia nabídka zaměstnání ve sklárně MOSER, a.s.

Než se rozhodnete

  • navštivte sklárnu MOSER, a.s. kdykoli s rodičem nebo výchovným poradcem – ukážeme vám detailně, co obnáší řemeslo sklář – foukač a brusič skla
  • mávštěvu si předem domluvte telefonicky na personálním úseku sklárny (paní Markéta Starostová, tel.: 353 416 127)

Galerie prací

Ukázky prací naleznete zde.