Výprava do Srdce Poohří

Školní rok 2022/2023 zakončila přírodovědná třída ACE3 zcela v souladu se svým studovaným oborem, a to pobytem v Environmentálním institutu Srdce Poohří na Osvinově, kam vyrazila na pobyt o třech dnech a dvou nocích. Akce se zúčastnilo 17 z celkového počtu 26 žáků a proběhla pod vedením současné třídní učitelky, Radka Musilové. K radosti všech se zúčastnila i bývalá třídní učitelka Lucie Jelínková, toho času na mateřské dovolené, společně se svým potomkem a partnerem.

Akci jsme zahájili v úterý odpoledne v Karlových Varech, odkud jsme vyrazili vlakem do Stráže nad Ohří, kde jsme odevzdali zavazadla doprovodnému vozidlu a vyrazili do Osvinova „zkratkou“ přes vrch Nebesa a zříceninu Himlštějn. Tato cesta vedla přes prastaré bučiny, kolem rozkvetlých lilií zlatohlavých, líhnišť plných hadů a nabízela tak nádherné výhledy do údolí Ohře, že si účastníci ani neuvědomili výrazné výškové převýšení a náročnější terén. Po příchodu do Osvinova se účastníci ubytovali dle své preference, v pokoji či ve vlastních stanech na zahradě institutu. Druhý den pobytu dostali žáci za úkol si ve skupinách připravit aktivitu pro žáky ZŠ ze Sokolova, kteří měli dorazit na domluvený environmentální program o pestrosti zdejší přírody. Po úvodním výkladu o našich hadech s ukázkou živých exemplářů se žáci rozmístili na stanoviště připravené našimi studenty. Zde pak plnili drobné praktické úkoly na téma kvetoucích rostlin, listů stromů, brouků či netradiční vědomostní kvíz o našich plazech, kde bylo cílem zakroužkovat lež. Základoškoláci se dobře bavili, a naši studenti měli možnost nahlédnout pod pokličku lektorské profese. Odpoledne jsme vyrazili na výlet do okolí Krásného Lesa, a před odchodem jsme ještě stihli provést záchranný transfer pulců ze zahradního bazénu jednoho z obyvatel Osvinova. Večer jsme věnovali posezení u grilu se živou hudbou a průzkumu netopýrů. Poslední den pobytu jsme navštívili místní ovčí farmu, a ochutnali jejich produkty. Cestou na farmu jsme zkontrolovali několik hadích lokalit a také jsme v potoce pozorovali larvy mloků. Naše poslední  akce v tomto školním roce byla ukončena na vlakovém nádraží ve Stráži nad Ohří.

Společný pobyt, ve kterém nechybělo nic, co patří k létu (výlet, stanování, grilování, hudba) a k environmentálnímu programu (hadi, žáby, mloci, netopýři) významně posílil týmového ducha naší třídy a přinesl všem zúčastněným mnoho zážitků. Bylo to krásné rozloučení před prázdninami.