Výprava na Bražecké hliňáky 

Dne 30. 4. absolvovali ekologové třídy ACE3 terénní výuku v rámci předmětů speciální botanika a monitoring životní prostředí. Zvolenou lokalitou byly Bražecké hliňáky – komplex několika tůní a rybníčků s bohatou mokřadní vegetací a společenstvem obojživelníků. Počasí bylo v úterý mírně deštivé, což ale obojživelníkům vůbec nevadí. Cílem akce bylo demonstrovat rozmanitost mokřadní vegetace a různé způsoby monitoringu obojživelníků (poslech, vizuální pozorování, živolovné pasti) a vodních ptáků. V průběhu akce se nám různými způsoby podařilo zaznamenat pět druhů obojživelníků, včetně vzácné blatnice skvrnité, kuňky obecné a čolka velkého. Z běžnějších druhů byl zjištěn skokan krátkonohý a čolek obecný. Z ptáků jsme zaznamenali labutě, lysky či kachnu divokou, nicméně bohužel se nám letos neukázal jeřáb popelavý, který se v širším okolí vyskytuje a byl zde slyšet i den před exkurzí během přípravy lokality. Účastníci tak mají motivaci vyrazit na místo znovu. Opakovaná návštěva téže lokality je koneckonců podstatou úspěchu při monitoringu druhů.