Za kouzlem Skalek skřítků

Jednou z posledních exkurzí tohoto školního roku pro ekology třetího ročníku se stala exkurze do NPP Skalky skřítků. Jedná se o desítky malých i větších jeskynních dutin ve svahu Doupovských hor zhruba nad obcí Dubina.  Od nepaměti je k nim vázána pověst o výskytu národa mírumilovných a pracovitých skřítků. Odborná veřejnost však jejich přítomnost vysvětluje o něco méně poeticky. Jedná se o zcela ojedinělou lokalitu pseudokrasových dutin vytvořených ve vulkanické brekcii. Jejich způsob vzniku je vysvětlován překrytím vyvrácených kmenů, větví a jiných rostlinných zbytků třetihorních stromů uzavřených a stržených během erupce laharem a následným vyvětráním. V současné době se odborná veřejnost přiklání k jiné hypotéze  o jejich původu, a to  otevřením a následnou vodní erozí plynových dutin, vzniklých erupcemi proplyněného a horkého proudu lávy a následného uzavření v sedimentech. Ať už je jejich původ jakýkoliv, kouzlo jim nelze upřít. A lesy v okolí jsou plné vzácných druhů rostlin a živočichů, jak je patrné z přiložené dokumentace.