Exkurze do Valče

Ve čtvrtek 9. 5. jsme vyrazili s žáky 2. a 3. ročníku oborů fotografie a multimédia a grafický design na edukační program do takzvané „brány Doupova“, jak je nazývána obec Valeč. Nachází se zde státní zámek, který aktuálně nabízí dva edukační programy: Když sochy ožijíZdědil jsem zámek. V rámci edukačních programů jsme navštívili nádherný park, zahrady, dramatické lapidárium a zámek, který minulost proměnila od klasických zámků k nepoznání.

Když jsme dorazili na místo, čekaly na nás u kostela a sloupu Nejsvětější Trojice ve Valči dvě edukátorky, které si poté rozebraly naše 2 třídy, a každá z nich začala prohlídku jiným směrem. První skupina začala procházkou zámeckými zahradami a lapidáriem, kde se nacházejí navrácené originální sochy od barokního sochaře Brauna, respektive jeho dílny. Baroko milovalo emoce a velkolepost, což Braun přesně vystihoval. Honosnost a majestátnost těchto soch podporuje různorodé osvětlení scén a celé expozice, které může být ovládáno samotnými studenty, díky čemuž si mohou přiblížit celkovou atmosféru dané doby. V zahradách jsme viděli starý letohrádek, zámeckou kašnu a další zajímavé architektonické skvosty. Poté se skupiny vystřídaly a my jsme vyrazili vstříc samotnému zámku.

Ten po druhé světové válce sloužil různým účelům, a dokonce v něm byl zřízen dětský domov pro uprchlíky z válečného konfliktu v Koreji. Zámek v 80. letech vyhořel a po pádu komunismu začal procházet rozsáhlou rekonstrukcí.

Dále jsme navštívili expozici, která obsahovala originální fresky z doupovského kostela, které bohužel armáda zlikvidovala během svých manévrů ve vojenském prostoru Doupov. Expozice byla naprosto úžasná a pro žáky bylo přínosné, že na zhotovení expozice se podíleli také studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ze Západočeské univerzity v Plzni, kteří vytvořili originální způsob instalace, doplněný o světelnou i zvukovou složku, podtrhující celkový zážitek z expozice. V neposlední řadě jsme v zámku navštívili 3 různé výstavy fotografií a maleb, které studentům rozšířily obzory v oblasti současného výtvarného umění i dějin výtvarné kultury. Prohlídka byla na závěr doplněna o rozchod, který návštěvníkům umožňuje větší volnost v prozkoumávání různých zákoutí celého zámku.

Edukační program pro žáky i doprava byly hrazeny z dotace Karlovarského kraje.