Vynikající výsledky našich žáků u zkoušek Cambridge English 

Stejně jako v minulých letech se i v tomto školním roce naši žáci přihlásili k mezinárodní jazykové zkoušce Cambridge English. Jedná se o náročnou a komplexní zkoušku z anglického jazyka, která testuje kandidáty v pěti oblastech: čtení, použití anglického jazyka, psaní, poslech a mluvení. S hrdostí můžeme říct, že 2 žáci dosáhli nejvyšší možné úrovně C2. Dalších 9 žáků prokázalo znalosti na úrovni C1. I tato zkouška potvrzuje, že je úroveň angličtiny našich žáků velmi pokročilá a žáci rozumí i dlouhým akademickým textům. Další čtyři žáci získali certifikát na velice pěkné úrovni pokročilosti B2. Tato otevírá dveře do akademického a profesního světa a dokládá úroveň angličtiny u přijímacího řízení na vysokou školu nebo v zaměstnání.  

Ve školním roce 2019/2020 jsme do běžné výuky anglického jazyka zařadili přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English. Prvotním impulzem bylo umožnit žákům nahradit si profilovou část maturitní zkoušky z anglického jazyka mezinárodním certifikátem. Úspěšné absolvování úrovně B1 a vyšší (B2, C1 a C2) tuto část maturitní zkoušky totiž supluje, a tak žákům značně uleví v náročném období přípravy k maturitě. Mezinárodní jazykový certifikát ovšem nabízí mnohem více. Jedná se o doklad, který je uznáván po celém světě jako potvrzení úrovně anglického jazyka jak pro akademické využití, tak pro profesní uplatnění.  

Ve spolupráci s jazykovou školou EUFRAT Plzeň se zkoušky tento školní rok poprvé konaly na naší škole. Žáci ale mohou skládat zkoušky také v kterémkoliv zkouškovém centru Cambridge English, čehož od roku 2021 využilo 46 žáků. Jejich výsledky demonstruje níže uvedený graf. 

Všem držitelům certifikátu velmi gratulujeme!