Návštěva botanické zahrady v Bečově 

Dne 3. 10. 2023 absolvovali ekologové ze třídy ACE3 terénní výuku v rámci předmětů monitoring životního prostředí a speciální botanika. Jako destinace byla zvolena Bečovská botanická zahrada, kde se nám věnoval samotný ředitel – Ing. Jiří Šindelář. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací ohledně historie i budoucích plánů botanické zahrady, která se může pyšnit velkou rozlohou a neuvěřitelnou druhovou pestrostí biotopů – najdeme zde tekoucí i stojatou vodu, prudké stráně, sady, skály i lesní porosty. Lokalita se tak stala přímo ideálním prostorem pro porovnání různých biotopů a rostlinných společenstev. Rozhodně tu nelze očekávat jen běžnou procházku po zahradních chodníčcích, jedná se o nefalšovaný terénní zážitek a nadšenci do lezení po skalách zde mohou zkusit jedno z velkých lákadel botanické zahrady – bioferratu, tedy lanem zajištěnou skalní stěnu.  

Naši studenti měli možnost projít se po rozlehlé zahradě, obdivovat různorodé druhy rostlin a stromů, dozvědět se více o ekologii a zároveň i o historii tohoto jedinečného místa. Momentálně zde probíhá výstava na téma vážky, dále je možné zhlédnout expozici o šlechtění rostlin a obdivovat nejnovější přírůstek botanické zahrady, tzv. rosárium či jinými slovy sbírku růží od předního českého odborníka Jana Böhma.  

Tato návštěva botanické zahrady byla nejen vzdělávacím zážitkem, ale také inspirací pro naše žáky v dalšímu studiu ekologie, případně motivací k péči o přírodní a kulturní dědictví našeho regionu. Jsme vděční vedení botanické zahrady v Bečově za jejich vřelé přijetí a nadšení, které nám umožnili s nimi sdílet.