Silový čtyřboj

Dne 19. 3. 2024 se konalo okresní kolo soutěže středních škol v silovém čtyřboji. Naši školu reprezentovalo družstvo chlapců a družstvo dívek.  Žáci soutěžili o hodnotné ceny, okresní kolo se konalo na Střední pedagogické škole v Karlových Varech. 

Dívky soutěžily v těchto disciplínách: šplh na tyči (4,5 m); hod plným míčem obouruč vzad, sedy lehy, trojskok snožmo 

Chlapci soutěžili v těchto disciplínách: trojskok snožmo, bench press (75 % vlastní váhy), shyby, vznosy na visuté hrazdě

Výsledky soutěže:  

Kategorie dívek:
SUPŠ Karlovy Vary – 3. místo 

Kategorie chlapců:
SUPŠ Karlovy Vary – 4. místo