Festival Jeden svět na školách

Dne 25. 3. 2024 se v prostorách kina Drahomíra uskutečnila projekce filmu Afghánistán. Tento film byl promítán v rámci festivalu Jeden svět, zúčastnili se ho žáci 1., 2. a 3. ročníků. Jedná se o festival dokumentárních filmů o lidských právech. 

Jeden svět je největší akce svého druhu na světě. Koná se v Praze a dalších městech po celé republice. V rámci festivalu jsou organizovány školní projekce s diskuzemi. Naši žáci měli možnost vést rozhovor s plk. Ivo Zelinkou, který byl na třech misích v Afghánistánu. 

Informace o filmu, který navštívili naši žáci:
Blok krátkých dokumentů o Afghánistánu 

Témata filmů: nedemokratický režim, Tálibán, ženská práva, migrace 

Znovu u moci 

Samozvaná vláda Tálibánu se ohání rovnými právy pro všechny obyvatele Afghánistánu, realita je však jiná. Ženy, které v Kábulu bojují za právo na vzdělání nebo možnost pracovat, nasazují vlastní život. V srpnu roku 2021, po odchodu amerických vojsk, znovu převzal moc v Afghánistánu radikální Tálibán. Silně konzervativní a nacionalistické hnutí hlásalo lepší zítřky a proklamovalo otevřenost ke spolupráci se světem. Obzvláště pro ženy je však nový režim krutý. Dívky od druhého stupně nemohou chodit do školy, ženy nemají přístup k zaměstnání a na veřejnosti musí být kompletně zahaleny. Ty, kterým se to nelíbí a protestují, zásadně riskují. 

Kábul v srdci 

Ráha a Marwa vyrostly v Kábulu. Jsou to kamarádky, které rozdělil Tálibán. Když se v létě roku 2021 radikální hnutí násilně vrátilo k moci, rozhodla se jedna v rodné zemi zůstat, zatímco druhá uprchla. Animovaný film zachycuje několik měsíců po událostech, které s hrůzou sledoval celý západní svět. Vyprávění o životě pod nadvládou Talibánu v 90. letech slýchávaly Ráha a Marwa už jako malé od svých rodičů. Teď se to začalo dít znovu. Ráha je svědkem toho, jak brutální režim pomalu potápí zem do hluboké krize bez perspektivy, zatímco Marwa tráví se svým manželem monotónní měsíce v uprchlickém zařízení, kde čekají na rozhodnutí o své budoucnosti. Krátký snímek je podtržen autentickým audiodeníkem obou mladých žen, které se snaží hledat naději ve světě, jenž se jim ze dne na den roztříštil na kusy. 

Foto: František Konopa