Biologická olympiáda

Dne 6. 3. 2024 se vybraní zájemci zúčastnili školního kola biologické olympiády. Letošní téma 58. ročníku pro kategorie A a B znělo: „Host do domu, hůl do ruky“. V přípravném textu, který byl zájemcům k dispozici v papírové i elektronické podobě se žáci mohli dozvědět řadu informací ze života parazitů a nechyběla zde ani problematika biologických invazí, tedy zavlečení nepůvodních druhů do prostředí, přičemž tato problematika je velmi blízká oboru ekologie a životní prostředí. Snad právě toto zajímavé téma přilákalo nevídané množství zájemců, zúčastnilo se 20 soutěžících v kategorii A (3. a 4. ročníky) a 12 v kategorii B (1. a 2. ročníky). Kromě poznávání 30 druhů rostlin, hub a živočichů z naší přírody si žáci vyzkoušeli také všeobecný test a dvě praktické úlohy. Nejúspěšnější řešitelé mohou zkusit své štěstí v krajském kole, které se koná ve dnech 22. 3. 2024 pro kategorii A a 5. 4. 2024 pro kategorii B. Všichni účastníci však měli možnost si vyzkoušet pokusy, zamyslet se nad důvtipnými otázkami a získat motivaci pro další poznávání tajů přírody.  

Všem děkujeme za hojnou účast.