Kariérní poradkyně

  • Nabízím pomoc žákům zorientovat se na trhu práce (organizuji exkurze, přednášky, spolupracuji s ÚP).
  • Připravuji žáky ke vstupu na trh práce (pracovní pohovor, sepsání životopisu).
  • Podporuji žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání (hledání důvodu neúspěchu, motivace ke studiu, hledání vhodnějšího oboru).
  • Poskytuji individuální setkání s žákem s cílem zjištění jeho předpokladů a usměrnění ve vzdělávání či profesi (s ohledem na žákovu osobnost, sociální situaci, motivaci, priority, zájem a další).
  • Doporučuji žákům vhodné informační zdroje, či poradenská zařízení, podle jejich vlastních potřeb.
  • Pomáhám žákům s výběrem vhodného oboru na VŠ, VOŠ a dalších, na základě jejich osobnostních předpokladů.