Školní psycholog

 • Necítíte se dobře v třídním kolektivu? Nevycházíte se svými spolužáky nebo s některým z Vašich učitelů?

 • Máte potíže s adaptací na nové prostředí/kolektiv/životní fázi či situaci ve které jste se ocitl/ocitla?

 • Máte problémy doma, s přáteli či svým partnerem a nevíte si s tím rady?

 • Nebaví Vás Váš obor? Nezvládáte studiní nároky? Nevíte, kam po škole?

 • Obtížně zvládáte stres a zátěžové situace a chcete se naučit jak si s nimi lépe poradit?

 • Ocitl/ocitla jste se v krizové situaci? (Stala jste se obětí či svědkem trestného činu či přírodní/jiné katastrofy? Rozešel jste se partnerkou/partnerem? Zemřel či vážně onemocněl Vám někdo blízký?)

 • Jste nešťastná/nešťastný a nevíte jak dál?

 • Zažíváte návaly úzkosti/starchu a nebo máte dlouhodobě “špatnou náladu” (ztráta energie, smyslu života, pocity prázdnoty a beznaděje)?

 • Bojujete se závislostí jakéhokoliv typu a hledáte podporu?

 • Máte nízké sebevědomí a zažíváte pocity nízké sebedůvěry nebo nedostačivosti­?

 • Role školního psychologa je poskytnout Vám podporu ve zvládání nejen výše uvedených problémů, ale pomoci Vám s veškerými obtížemi spojenými jak s Vaším vzděláváním, tak případnými osobními, komunikačními a vztahovými problémy.

Úkolem školního psychologa je poskytovat pomoc a podporu nejen studentům, ale i jejich rodičům a učitelům při zvládání potíží spojených s poruchami učení a školním neúspěchem, ale také osobních a vztahových problémů. Školní psycholog poskytuje psychologickou intervenci v krizových situacích a poradenství či terapeutickou pomoc studentům, rodičům a učitelům, a to jak individuálně, tak i ve skupinách. Pomáhá také dle potřeby s problémy spojenými s volbou profesní orientace. Mezi další aktivity školního psychologa patří například podpora spolupráce třídy a třídního učitele, nebo pomoc při řešení multikulturní problematiky ve škole, atd.

Důvěrnost informací:

Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a je tedy povinnen udržovat v tajnosti důvěrné informace o studentech, které získal při výkonu své práce, zejména pak informace, které mu studentem byly sdělěny v průběhu psychologické konzultace. Výjimkou jsou ty případy, kdy psycholog dojde k přesvedčení, že studentovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že student ohrožuje jiné osoby.

Konzultační hodiny:

pondělí až pátek mezi 7:45 a 16:15.

Schůzku si můžete objednat přímo v kanceláři (dveře č. 204) na konci chodby v prvním mezipatře v době konzultačních hodin.

Spojit se se mnou můžete také emailem: psycholog@supskv.cz