Návštěva výstavy Designblok 2019

Datum konání akce:  17. 10. 2019

Se studenty keramického oboru třídy GK3 jsme navštívili Designblok 2019 – největší akci zaměřenou na současný design v České republice. Tento ročník měl jméno „Ahoj Future“ – budoucnost jako taková byla skutečně ústředním motivem a odrážela se ve všech oblastech – ať už šlo o nové inovativní materiály, nebo přístupy recyklující odpad (kávové zbytky, použité plasty, staré oblečení). K vidění také byly různé autorské projekty od renomovaných designérů a designových studií, a to jak z české, tak i světové scény. Rovněž se tu prezentují velké a komerčně zaměřené firmy. Návštěvníci se tu tak mohli setkat s prezentacemi šperků, oděvů, užitkového designu a různými interiérovými instalacemi. Představily se i jednotlivé vysoké školy, což bylo velmi přínosné pro žáky, kteří již ve 3. ročníku uvažují, jak jejich životní a studijní cesta bude pokračovat.

MgA. Viktor Chalepa a Mgr. Martina Škopová