Informace pro budoucí 1.ročníky

Termíny prvních třídních schůzek – srpen 2022:

Třída ACE1 (chemie a ekologie): 29.8.2022 od 15:30 hod.

Třída GF1 (grafika a fotografie): 30. 8. 2022 od 15:30 hod.

Třída OKS1 (oděvy, keramika a sklo): 29. 8. 2022 od 16:00 hod.

Třída KS1 (učební obory keramik a sklář): 30. 8. 2022 od 16:00 hod.

 

Informace a pomůcky pro 1. ročníky dle oborů:

Aplikovaná chemie
Design keramiky a porcelánu
Design skla
Ekologie a životní prostředí
Grafický design
Oděvní design
Učni – Sklář a Výrobce a dekoratér keramiky
Užitá fotografie a média

 

Přípravný kurz pro žáky s nulovou nebo nízkou znalostí německého jazyka

z přihlášek ke studiu na naši školu jsme zjistili, že někteří žáci přijatí do prvního ročníku neměli na základní škole německý jazyk. Rádi bychom  nabídli možnost přípravného intenzivního kurzu německého jazyka v období 29. 8. – 31. 8., jelikož v prvním ročníku začínáme na mírně pokročilé úrovni A1.2. Aby tito žáci nebyli znevýhodněni, nabízíme možnost přípravy, která samozřejmě není povinná, rozhodně ji ale doporučujeme.

Kurz je dobrovolný a je pro žáky zdarma. Během hodin by se žáci seznámili se základy výslovnosti, gramatiky, větné skladby i slovní zásoby. Pokud budete mít zájem či v případě dotazů, kontaktujte, prosím Mgr. Ivanu Štulířovou na e-mailu ivana.stulirova@supskv.cz do 22. 8. 2022. Po zjištění zájmu bychom Vám upřesnili rozvrh (jednalo by se o cca 4 hodiny denně). U malé skupinky bychom mohli určitě částečně vyhovět i Vašim požadavkům na úpravu harmonogramu.