Návštěva jiné planety

Ve dnech 4. 5. – 5. 5. 2021 absolvovali ekologové tříd ACE3 (4. 5. 2021) a ACE4 (5. 5. 2021) terénní výuku v rámci předmětů Speciální botanika, Geologie a Monitoring životního prostředí.

Jako destinace byla zvolena těžbou ovlivněná krajina Sokolovska. Lom Silvestr je významnou geologickou lokalitou nedaleko Březové na Sokolovsku. Podmínky akce byly díky povětrnostní situaci trochu drsnější, ale o to větší zážitek si všichni odnášíme. Kompenzací obtížnějšího terénu se stal nález zkamenělého dřeva, a navíc jsme získali zcela jasnou představu, jak mohly kdysi vzniknout váté písky.

Cílem akce bylo demonstrovat post těžební krajinu, prodiskutovat problematiku rekultivací (řízená x spontánní), stadia sukcese, význam nové divočiny pro řadu druhů a poznat určité subjektivní kouzlo industriální krajiny. Fotografie zde pořízené mohou vyvolat dojem návštěvy jiné planety.

Zpracovala: Ing. Radka Musilová, Ph.D.