Národní přírodní rezervace Raná

Dne 3. 5. 2021 absolvovali ekologové třídy ACE3 a ACE4 projektový den.

Jako destinace byla zvolena národní přírodní rezervace Raná s cílem prezentovat žákům jedinečný stepní biotop s výskytem početné kolonie kriticky ohroženého sysla obecného.

Jako odbornice z praxe byla oslovena Mgr. Jitka Matoušová, uznávaná díky vztahu k této lokalitě a zkušená terénní průvodkyně. Společně byla určena trasa exkurze a dojednány hlavní předměty zájmu (stepní květena, bezobratlí, aktuální problémy ochrany přírody).

Akce byla mimořádně zdařilá s pozorováním desítek syslů a celé řady dalších vzácných druhů.

Zpracovala:  Ing. Radka Musilová, Ph.D.