Konference EUTIS

Před nedávnem se dva chemici z ACE2 (Kamila Neméth a Ondřej Janák) společně s vyučující Mgr. Andreou Krejčovou zúčastnili modelového zasedání institucí EU v Plzni, viz článek Rozhoduj o Evropě.

Tato akce nabízí postup do mezinárodního semináře v Brně, který trvá 4 dny. Podmínkou pro účast bylo napsání eseje na námi zvolené téma, v našem případě to bylo životní prostředí, což je nám – jako chemikům – velice blízké, jelikož sdílíme třídu s ekology. Eseje uspěly a my byli vybráni, nutno podotknout, že uchazečů bylo mnoho. 

Konferenci vedl Mgr. Otto Eibel Ph.D. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací o prezentaci a rétorice, vše můžeme uplatnit i v profesním životě.  

Tato akce je spolufinancovaná projektem Erasmus a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Ve dnech 26. – 29.1.2023 nás čeká akce v Brně, na ni se všichni tři moc těšíme.

Zpracoval: Ondřej Janák, ACE2