Návykové látky

Ve dnech 4. – 12. 4. 2024 se žáci 1. – 2. ročníků zúčastnili přednášky na téma návykové látky, závislosti, HHC a CBD. Přednášku vedl lektor Bc. Richard Vodička, který pracuje v K-centru jako adiktolog. Toto zařízení poskytuje ambulantní služby v oblastech sekundární a terciární prevence drogových závislostí.  

Adiktologie je věda zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem a poradenstvím.  

Jelikož se v nedávné době v Karlovarském kraji evidovaly případy předávkování produkty s HHC (i za jeden víkend sedm otrav HHC v kraji), rozhodli jsme se uskutečnit pro žáky tyto přednášky. 

Účinky HHC jsou velmi podobné jako účinky THC, ale v současné době nejsou odborníci schopni u této novodobé drogy predikovat případné chronické následky či orgánové komplikace.  

Přednášky zajistila organizace Světlo Kadaň z.s., která pracuje s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí, s rodinami, ve kterých je ohrožen zdravý vývoj dítěte, a dospělými osobami, u nichž se projevuje závislostní a jiné rizikové chování.