První jarní exkurze ekologů do Stráže nad Ohří

V úterý 2. dubna 2024 se žáci třetího ročníku naší školy, kteří studují obor ekologie a životní prostředí, vydali na první jarní exkurzi do okolí Stráže nad Ohří. Tato výprava nabídla jedinečnou příležitost prozkoumat typickou jarní květenu a zvířata údolí Ohře.

Jarní aspekt zdejších lesů zahrnoval nejčastěji dymnivku dutou (Corydalis cava), prvosenku jarní (Primula veris), sasanku hajní (Anemone nemorosa) či plicník lékařský (Pulmonaria officinalis). Studenti měli příležitost ochutnat také zdejší raritu, česnek medvědí (Allium ursinum).

Jedním z vrcholů exkurze byla návštěva lesního jezírka, kde jsme měli možnost pozorovat mloky skvrnité v jejich přirozeném prostředí. Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) je ze všech obojživelníků nejméně vázaný na vodu, tu navštěvují pouze samice v jarním období při kladení larev. A právě při této činnosti jsme měli možnost pozorovat rovnou 3 samice.

Tato exkurze pomohla žákům rozšířit znalosti o přírodě našeho regionu a také jim umožnila probudit těla ze zimní dřímoty prostřednictvím svižného výstupu do zdejších kopců.