Beseda „Práce 158x jinak“

Dne 6. 2. 2024 a 7. 2. 2024 se žáci tříd ACE4, GF4 a OKS4 zúčastnili besedy „Práce 158x jinak“ s Policií ČR. 

Jelikož se žáci 4. ročníků rozhodují, co budou dělat po skončení střední školy, využili jsme nabídky uspořádat tuto besedu a seznámit žáky s požadavky, podklady a průběhem přijímacího řízení k Policii ČR. 

Stabilitu, jistotu, dlouhodobou perspektivu, stálý růst služebního příjmu, možnost kariérního postupu, náborový příspěvek 110 000 Kč, nástupní plat 30 070 Kč, po roce jistý služební příjem přes 30 000 Kč, 6 týdnů dovolené, zákonné výsluhové nároky, možnost uplatnění u útvarů pořádkové, dopravní a cizinecké policie – tuto nabídku přišel žákům představit zástupce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. 

Žákům byly vysvětleny požadavky, které je nutné splnit pro zahájení přijímacího řízení, jaké jsou podklady nutné pro zahájení přijímacího řízení (životopis, maturitní vysvědčení, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny, výpis ze zdravotní dokumentace, doklad o dosavadní praxi). 

Žáky zaujal průběh přijímacího řízení (osobní pohovor, absolvování psychodiagnostického vyšetření, toxikologické vyšetření, celková lékařská prohlídka, absolvování fyzických testů). 

Posouzení fyzické způsobilosti uchazeče se provádí pomocí testů tělesné zdatnosti: 

  • Člunkový běh 4x10m 
  • Klik – opakovaně 
  • Celomotorický test opakovaně po dobu 2 min 
  • Běh na 1000 m. 

Beseda byla zakončena motivačním videem, kde se žáci seznámili se složkami, které pracují u Policie ČR.