Angličtina na SUPŠKV

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary je vedle Střední průmyslové školy Ostrov další odbornou školou, která je zároveň přípravným centrem ke zkouškám Cambridge English. Příprava žáků, kteří mají zájem se pokusit tyto náročné a komplexní zkoušky složit, je ze strany školy bezplatná. Již několik let po sobě se velká část maturantů může pyšnit certifikátem na velmi vysoké úrovni pokročilosti – B2, C1 a dokonce C2. Úroveň C2 představuje nejvyšší možnou úroveň a je v podstatě srovnatelná se znalostí jazyka rodilého mluvčího. Důležité je zmínit, že ve všech maturitních oborech škola povinně vzdělává na základě RVP jen na úroveň B1.

Tento certifikát nejenže nahrazuje profilovou část maturity z anglického jazyka, ale je také vstupenkou na pracovní trh pro pokročilé uživatele anglického jazyka. Navíc umožňuje žákům doložit svou úroveň pro studium v zahraničí. V tomto školním roce úspěšně složilo zkoušku 16 žáků maturitního ročníku, což představuje 22,5 % z celkového počtu žáků posledního ročníku. Pět žáků dosáhlo úrovně B2, deset žáků dosáhlo úrovně C1 a 2 žáci excelovali na úrovni C2.

Žáci naší školy jsou velmi úspěšní i u maturitních didaktických testů z anglického jazyka. V roce 2023 100 % maturantů úspěšně zvládlo tento test. Průměrné procentní skóre školy bylo dokonce o téměř 2 % vyšší než skóre celé ČR čítající výsledky všech maturantů včetně gymnázií. Maturanti oboru ekologie a životní prostředí se se svým průměrným skóre 90,7 % v podstatě zařadili na úroveň maturantů čtyřletých gymnázií, jejichž průměrné skóre bylo 91,4 %.

Úspěchy našich žáků nás velmi těší, zároveň nás ale mrzí, že někteří žáci s pokročilou znalostí anglického jazyka si mezinárodní jazykovou zkoušku nemohou finančně dovolit, neboť její cena je pro ně příliš vysoká.