Exkurze do čistírny odpadních vod Karlovy Vary

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V KARLOVÝCH VARECH

V pondělí 15. ledna jsme navštívili největší čistírnu odpadních vod v Karlovarském kraji. Je na ni napojeno zhruba 63 000 obyvatel a každý den přiteče do čistírny 25 000 m3 vody. Když je odpadní voda využitá, dostává se sem buďto pomocí kanalizace, anebo přijede fekální vůz se splašky z odpadních jímek. 

KOLOBĚH VODY V ČOV

Čistírna je rozdělena na mechanickou část, biologickou část a kalové hospodářství.

MECHANICKÁ ČÁST

První místností, kam voda přiteče přes kanalizaci, je odlehčovací komora. Ta slouží k tomu, aby zadržela vodu. Když dojde k extrémním dešťům, tak voda nateče do dešťové zdrže nebo voda v krajním případě přeteče do řeky. Z komory se potom voda pomocí potrubí přenese do česlovny, kde se na dvě česla nachytí nečistoty. Ty jsou následně přendány do kontejneru. Jedná se například o vlhčené ubrousky, hygienické potřeby či zbytky jídla. Po úpravě v česlovně voda putuje do koryta, kde se nachází lapák písku, který zachytává nečistoty písčité struktury, jež je usazena na dně koryta. Následně je pomocí čerpadla přemístěna do usazovacích nádrží. V nich se nechává voda ustát, a nečistoty se tak usadí na dně. Kolejnice je škrabkami shrnou ze dna a stěrky z hladiny.

BIOLOGICKÁ ČÁST

Přečištěná voda putuje do biologické části, přesněji do dvou aktivačních nádrží a následně do dosazovacích nádrží. Ve vodě jsou stále rozložitelné nečistoty, kterých se musíme zbavit. Jedná se o látky uhlíkatého a dusíkatého původu, mohou se ale objevit i sloučeniny fosforu. Zbavíme se jich pomocí mikroorganismů zvaných aktivovaný kal. Rozpuštěné látky pro ně slouží jako obživa a svým metabolismem je z vody dostávají pryč. Aktivovaný kal při čištění prochází koloběhem, kdy se na konci aktivace část kalu oddělí a vrátí se zpět na začátek procesu. Před tím, než voda nateče do první aktivační nádrže, se smíchá s vratným kalem. Dochází v ní k odstranění dusíkatých nečistot, a to pomocí mikroorganismů bez přístupu vzduchu. V druhé nádrži dochází k odstranění uhlíkatých nečistot pomocí roštů. Ty vhánějí do vody kyslík pro organismy. A abychom se zbavili ještě fosforu, vytvářejí se chemicky speciální vločky. Na nich se pak fosfor zachytí. V dosazovacích nádržích dochází k oddělení kalu a odpadní vody. Kal se usazuje na dně a následně putuje zpět na začátek biologického procesu. Voda je tak vyčištěná a může putovat potrubím do řeky Ohře.

KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Přebytečný kal, který se nacházel v dosazovacích nádržích, je odpadem, se kterým se dá pracovat. Nejprve ho však musíme zbavit škodlivých látek a odvodnit ho. Následně se kal zahušťuje a pak se jímá do vyhnívacích nádrží. Kaly se tam zahřívají a díky nedostatky vzduchu se organismy v nich rozkládají. Tak nám vzniká bioplyn, který můžeme využít k výrobě elektrické a tepelné energie.

ZÁVĚR

V čistírně odpadních vod jsme viděli celý proces čištění vody. Díky této zkušenosti v ČOV si můžeme kvalitněji vypracovat jednu z našich maturitních otázek.

Vypracovala: Klára Kompitová