Školní poradenské pracoviště

 Do týmu patří:

Ředitelka školy

Výchovná poradkyně školy

cudl

SNÍMEK ŠKOLY

Školní metodička prevence

Hlášení šikany: http://www.nntb.cz

cudl

Kariérní poradkyně školy

cudl

Školní psycholožka

E-mail:
psycholog@supskv.cz

Konzultační hodiny:
Po-Čt – 8:00-14:00 po předchozí domluvě

cudl