Zkouška Cambridge Advanced – C1

V sobotu 10. června se u nás na škole konala zkouška Advanced. Dvanáct žáků se na ní přihlásilo, a kapacita učebny tak byla naplněna. Zájem mělo více žáků, nestihli se však přihlásit včas, a musí tedy zkoušku absolvovat v Plzni. Právě ze západočeské metropole přijeli tři zkoušející z jazykové školy EUFRAT, se kterou spolupracujeme.

Zkouška trvala celý den, od 8 téměř do 4 hodin odpoledne. Samotnému zkušebnímu dni předcházelo hodně organizačních příprav a úkonů, do kterých bylo zapojeno mnoho lidí. S instalací softwaru velmi pomohli p. Vodenka a p. Stolařík. Snadný nebyl ani výběr termínu. Ten původně připadal na čtvrtek, nicméně kvůli administrativní chybě ze strany Eufratu byl přesunut na sobotu.

Ze dvanácti uchazečů jich osm splnilo úroveň C1, dva uchazeči dokonce úroveň C2. Zbylým dvěma byla přisouzena úroveň B2. Jedním z nich byl Lukáš Bílek, který se rozhodl zkoušky zúčastnit 2 týdny před jejím konáním, a nepodílel se tak na přípravě v hodinách anglického jazyka.

Již dříve v únoru a květnu čtyři žáci úspěšně složili zkoušku B2 a jeden žák úroveň C1. Někteří další plánují jít na zkoušku v létě nebo na podzim.

Rozhodně tuto možnost nabídneme našim žákům i příští rok. Doufáme, že bude větší zájem i o úroveň B2.