Za hořečky na Pilu

Jelikož nás září překvapilo krásným počasím, snažíme se neztrácet čas, a tak hned druhý školní den, v úterý 5. 9. 2023, vyrazili ekologové třídy ACE3 do terénu v rámci plnění předmětů speciální botanika a monitoring životního prostředí. V těsné blízkosti Karlových Varů, v místě dostupném hromadnou dopravou, se nachází jedinečná botanická lokalita s názvem „Horečková louka na Pile“. Zde se mezi celou řadou rozkvetlých květin nachází opravdový unikát, kriticky ohrožený hořeček drsný Sturmův. Počet podobných lokalit v České republice by se dal spočítat na prstech. Při příležitosti návštěvy této chráněné lokality jsme si upřesnili nástroje a možnosti ochrany přírody a různá opatření na podporu biodiverzity. Při průzkumu území jsme navíc našli několik chráněných živočichů, konkrétně ještěrku živorodou, ropuchu obecnou, slepýše křehkého a raka říčního. Lepší začátek školního roku si žáci oboru ekologie jen stěží mohli přát.