Worskshop Domu zahraniční spolupráce a Eurocentra Karlovy Vary

V pátek 3. 3. 2023 se žáci 4. ročníku zúčastnili setkání se zaměstnanci Domu zahraniční spolupráce a Eurocentra Karlovy Vary.

V průběhu 2 hodin získali spoustu užitečných informací o možnostech pracovního uplatnění v rámci projektů Erasmus+ a také o aktivitách spojených s dobrovolnictvím v rámci států EU. Přednášející velmi podrobně aktivity představili, popsali a zároveň vysvětlili výhody při zapojení do nich. Formou práce ve skupinách si žáci ověřili své znalosti o státech Evropy a následně získali i malou odměnu. Evropský fond solidarity seznámil účastníky s projekty, do kterých se mohou zapojit a získat tak dotace z EU.

Eurocentrum Karlovy Vary představilo soutěžní aktivity pro školy a na závěr byly žákům předány tiskoviny.

Zpracovala: Ing. Mgr. Jana Bourová