Nehodou to začíná

Dne 16. 2. 2023 se žáci 2. a 3. ročníků zúčastnili výchovného programu s tématikou bezpečnosti silničního provozu „Nehodou to začíná“, který pro mladé řidiče připravila společnost DEKRA CZ, a.s. Program byl určen všem žákům středních škol. Toto představení se konalo v sálu Lidového domu ve Staré Roli.

Proč jsme se na představení „Nehodou to začíná“ přihlásili? V roce 2015 zavinili mladí a nezkušení řidiči zhruba 31 % dopravních nehod. Jejich vinou pak zahynulo 28 % z celkového počtu obětí dopravních nehod. S mladými a začínajícími řidiči se musí pracovat více než pouze v autoškolách. Dokazuje to i velký počet tragických dopravních nehod v poslední době. Při představení vidí mladí lidé dopravní nehody, jejich příčiny, mluví se o drogách, alkoholu, ukazuje se nácvik první pomoci a odborníci diskutují s žáky.

DEKRA CZ, a.s. je tým specialistů v oboru dopravního vzdělávání a soudního znalectví v dopravě. Tento interaktivní dopravně bezpečnostní a vzdělávací pořad spojuje přední odborníky na dopravní bezpečnost, drogovou problematiku a záchranu lidského života. Smyslem projektu je dosáhnout snížení počtu zaviněných dopravních nehod u začínajících řidičů, které končí často velmi tragicky a upozornit na základní rizika při jízdě pod vlivem návykových látek. Projekt „Nehodou to začíná“ obsahuje analýzy 3 nejčastějších typů dopravních nehod s důrazem na konkrétní příčiny vzniku a návrhy možných opatření, jak těmto nehodám předcházet. S žáky se otevřeně probírají rizika a účinky jednotlivých druhů návykových látek a jsou vtaženi do dění díky reálným příběhům o záchraně lidských životů.

Společnost DEKRA CZ, a.s. za podpory Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů nabízí tato představení ZDARMA.

Zpracovala: Mgr. Andrea Krejčová