Výstava v Karlovarské krajské nemocnici

Kreativní projevy absolventů střední uměleckoprůmyslové školy oboru Oděvní design

Vystavené modely jsou součástí závěrečné maturitní práce s obhajobou, která je završením čtyřletého studia oboru oděvní design na střední uměleckoprůmyslové škole.  

Je to jakási ukázka „cesty od nápadu k hotovému dílu.“ 

Na začátku všeho je výběr konkrétního tématu, se kterým maturanti dále pracují pomocí myšlenkových map. Tyto mapy zahrnují klíčové prvky zvoleného tématu, pojmy, koncepty a také otázky a souvislosti, kterými se chtějí ve své práci zabývat. To jim pomáhá vytvořit si strukturu a směr své maturitní práce. 

Dalším krokem je prozkoumání literatury, časopisů, článků a online zdrojů souvisejících s jejich tématem. V tomto procesu studenti také vybírají a analyzují vhodné materiály, barvy, střihy a konstrukční prvky, které jsou vhodné. Tyto rešerše také dokládají ve své tištěné dokumentaci, jež je součástí jejich maturitní práce s obhajobou.  

Na základě svého průzkumu a výběru vytvářejí maturanti návrhy oděvů. Jsou to skici nejen realizovaných modelů, ale i dalších možných oděvů a doplňků se stejnou tematikou, které splňují maturitní komisí předepsaná kritéria a požadavky. 

A teď již přichází na řadu volba materiálu. Ne vždy je volba jednoznačná. Je potřeba mít na paměti praktické hledisko, jako je pohodlnost nošení, trvanlivost materiálu, technologické zpracování materiálu a schopnost udržet daný střih. 

Při hotovení modelů se maturanti neustále ujišťují, že jejich práce, jak její praktická část, tak i tištěná dokumentace, splňuje nejen všechny technické požadavky a aspekty, ale také estetická a designová kritéria. 

Závěrečnou fází celé maturitní práce s obhajobou je prezentace modelů, což je v podstatě celkové shrnutí procesu vzniku celé práce a objasnění volby materiálu, střihu, všech detailů a zdobných prvků. 

Najednou vidíme své žáky, kteří ušli obrovský kus cesty ve své tvořivosti a zručnosti a často jsou nám skoro rovnocennými partnery. Jsme na ně po právu hrdí. 

I vy můžete přijít posoudit, co všechno naši absolventi dokázali. Srdečně vás zveme na expozici maturitních prací našich absolventů. 

Zpracovala: Vlasta Kubincová
Foto: Karel Pobříslo