Soutěž ve skoku vysokém

Dne 7. 3. 2024 se konal 1. ročník soutěže ve skoku vysokém na Keramce. Přihlásit se mohli žáci 1. – 4. ročníků. Soutěži předcházela příprava na hodinách tělesné výchovy. 

 Výsledky soutěže:  

Kategorie dívek: 

  1. místo – Natálie Charchan, OKS2 
  2. místo – Eliška Vázlerová, OKS1 
  3. místo – Aneta Divišová, GF3 

Kategorie chlapců: 

  1. místo – Albert Slaba, ACE4 
  2. místo – David Vojíř, GF1 
  3. místo – Jiří Schafferhans, GF1 

Žáci soutěžili o hodnotné ceny, které byly financovány z prostředků sdružení KLUB přátel Keramky. Soutěž se vydařila, chtěli bychom pořádat další ročníky. 

Foto: Štěpán Ševčík