Kurz první pomoci

V rámci předmětu výchova ke zdraví si žáci 1. ročníků mohli díky praktické pomůcce AMBU UNIMAN a cvičného přístroje AED vyzkoušet umělé dýchání z úst do úst a nepřímou srdeční masáž. 

Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat panu Martinu Schmidovi z Pobočního spolku VZS – Vodní záchranná služba MS Karlovy Vary – Jesenice, který nám AMBU Unimana a přístroj AED Defibrilátor Heart pro účely výuky zapůjčil. 

Žáci se aktivně zapojili a měli jedinečnou příležitost si prakticky vyzkoušet laickou první pomoc při záchraně člověka.