Simulace zastupitelstva

Dne 16. 11. 2023 se v Alžbětiných lázních zúčastnili vybraní žáci ze tříd ACE2, ACE3 a GF3 zajímavého interaktivního projektu s názvem „Simulace zastupitelstva města Karlovy Vary“. Účastníci, vybraní žáci karlovarských středních škol, se mohli zapojit do simulace jednání městského zastupitelstva, kde měli možnost diskutovat, argumentovat a rozhodovat o důležitých otázkách týkajících se města Karlovy Vary.  

Co bylo pro žáky na této interaktivní akci připraveno: 

  • PŘEDNÁŠKY OD ODBORNÍKŮ: inspirativní přednášky na různá témata 
  • SETKÁNÍ S PRIMÁTORKOU: exkluzivní možnost setkat se s primátorkou města, vést s ní debatu a položit otázky týkající se rozvoje města a problémů s ním spojených  
  • ROZVOJ DOVEDNOSTÍ: příležitost rozvíjet dovednosti v oblastech komunikace, vyjednávání a práce v týmu 
  • SEZNÁMENÍ S VRSTEVNÍKY: možnost seznámit se s podobně smýšlejícími vrstevníky, sdílet názory a společně hledat řešení pro lepší budoucnost města 

Žáci naší školy se do simulace aktivně zapojili a diskutovali o klíčových jevech, které ovlivňují život v Karlových Varech. Nakonec byli vybráni výherci projektu, a ti se zúčastní poznávacího zájezdu do Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku. Z pěti vybraných výherců tohoto projektu byli 3 žáci naší školy, což je obrovský úspěch (jmenovitě Kamila Németh a Oliver Dvořák ze třídy ACE3, Nellie Paálová ze třídy ACE2).

Zpracovala: Mgr. Andrea Krejčová, Mgr. Petra Knesplová