Setkání třídy ACE3 s vombatem Cooperem

V úterý dne 11.1. 2022 zavítala třída ekologů a chemiků v rámci dvoudenní akce v Praze do zoologické zahrady. Ačkoliv někteří účastníci doposud považovali zoologickou zahradu za pouhé výletní místo pro děti či rodiny s dětmi, záhy pochopili několik dalších a důležitých významů ZOO pro ochranu přírody, jako např. osvětu, podporu a zásadní podíl na záchranných programech ve světě.

Samozřejmě nám neunikla medializace nejnovějšího přírůstku do ZOO – vombata Coopera. Jelikož jsme se nacházeli v ZOO hned na začátku otevírací doby, a tudíž jako jednu z prvních expozicí navštívili Darwinův kráter, měli jsme to štěstí a mohli jsme pozorovat Coopera ve vnitřním i venkovním výběhu a spolu s ním několik dalších vzácných chovanců, např. tasmánské čerty. Vombat Cooper není až tak nápadný svým vzhledem, ale jeho velká mimořádnost spočívá v jeho trusu, který má tvar téměř pravidelných krychliček, což je opravu unikát. Podle vědců je důvodem to, že svým trusem označuje území, rád tedy pokládá trus na sebe a v běžném tvaru by se mu mohl snadno někam zakutálet. Způsob tvarování byl vědecky objasněn až v nedávné době.

Na této skutečnosti postavila ZOO reklamní kampaň a v suvenýrech lze zakoupit čokoládové „vombatí kostky“. Díky kontaktům s pracovníky ZOO Praha se nám podařilo získat i čtyři opravdové vombatí kostky. Bohužel tvar ještě není úplně dokonalý, neboť Cooper zatím zcela nepřivykl místní stravě. Od ZOO Praha se jedná o mistrovský marketingový tah, protože kdo by si nezamiloval tvora, který bezděky produkuje takto unikátní kostičky.

Zpracovala: Ing. Radka Musilová, Ph.D.