Hurá na vysokou

Dne 10. 1. 2022 se žáci třídy ACE3 vypravili do Prahy v rámci programu „Hurá na vysokou“, který nabízí Česká zemědělská univerzita v Praze. Smyslem akce bylo budoucím studentům oborů Chemie a ekologie přiblížit vysokoškolské prostředí a motivovat je k dalšímu studiu. Fakulta životního prostředí zde pro nás připravila celodenní program skládající se ze dvou přednášek, prohlídky geochemické laboratoře a praktického cvičení v laboratoři molekulární genetiky. Lze jen konstatovat, že areál ČZU je vskutku ukázkovým univerzitním „městečkem“ a prostředí Fakulty životního prostředí je moderní a plná pokrokových prvků (solární panely, střešní zahrady, úsporné technologie). Rovněž přednášky byly zaměřeny na nejnovější poznatky a využití moderních technologií (např. dronů) v ochraně životního prostředí. K potěšení žáků nechyběla ani možnost si řízení dronů osobně vyzkoušet v prostorné fakultní chodbě. V odpoledních hodinách měli žáci možnost zhlédnout nadstandartní přístrojové vybavení geochemické laboratoře, složit papírový model DNA a vyzkoušet si izolaci z banánu. Věřím, že si žáci odnášejí hluboké zážitky, nové vědomosti i jasnější představu o vysokoškolském prostředí.

Zpracovala : Ing. Radka Musilová, Ph.D.