Rozhoduj o Evropě

Ve školním roce 2023/2024 probíhá nový ročník vzdělávacího projektu Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky! Díky zapojení do projektu se žáci středních škol v České republice a na Slovensku dozví více o evropské politice a o EU. Vyzkouší si, jaké to je zastupovat stát na půdě Rady EU nebo přímo občany v Evropském parlamentu.

Jednodenní regionální semináře v České republice probíhají v průběhu září až prosince 2023.

Vybraní žáci naší školy ze tříd ACE2, ACE3, GF2 a GF3 se zúčastnili semináře dne 30. 10. 2023, který proběhl na Krajském úřadě Plzeňského kraje.

Na regionální semináře naváže modelové zasedání institucí EU v lednu 2024  a konference v březnu 2024. Někteří naši zúčastnění žáci by se chtěli probojovat na zasedání, musí však k přihlášce poslat motivační esej v rozsahu 1800 znaků na jedno ze zadaných témat.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře v České republice jsou financovány z EU. Modelové zasedání a konference byly podpořeny z programu Erasmus+. Projekt je uskutečněn také díky podpoře Zastoupení Evropské komise v ČR a Konrad Adenauer Stiftung. Partnery projektu jsou Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Eurocentra , Kancelář Evropského parlamentu v ČR, Europe Direkt ČR, Dům zahraniční spolupráce, Centrum pro Evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Eurodesk ČR.

Žákům se vzdělávací seminář moc líbil, do diskuzí se aktivně zapojovali.

Tento ročník byl pro žáky naší školy velmi úspěšný.

Za Radu Evropské unie:

1. místo:  Kamila Németh, ACE3
3. místo:  Oliver Dvořák, ACE3

Za Parlament Evropské unie:

3. místo:  Ondřej Janák, ACE3