„NENECHSE“

V průběhu druhého pololetí se žáci prvního, druhého a třetího ročníku zapojili do projektu „#NENECHSE – efektivní sebeobrana v praxi“.

Předmětem této aktivity bylo zajištění výuky sebeobrany na dané střední škole v Karlovarském kraji ve školním roce 2021/2022 v rozsahu 100 vyučovacích hodin (45minut) rozložených rovnoměrně v průběhu doby plnění projektu

–          Výuka byla rozdělena na část teoretickou a praktickou.

–          Výuka teoretické části obsahovala tato témata:

Ø  seznámení s projektem #NENECHSE – efektivní sebeobrana v praxi (co je sebeobrana + základní znalosti),

Ø  základní pravidla v sebeobraně,

Ø  popis cizí osoby,

Ø  adekvátní reakce na situaci,

Ø  jak předcházet nebezpečným situacím,

Ø  využití prostředků všední potřeby,

Ø  psychika a emoce,

Ø  základní právní znalosti související s řešením sebeobranných situací,

Ø  první pomoc- základy zdravovědy,

Ø  nakládání s osobními informacemi,

–          Výuka praktické části zahrnovala tato témata:

Ø  nácvik obranného postoje,

Ø  obrana proti úchopu za ruku, krk, oděv,

Ø  obrana proti napadení v úzkých prostorách,

Ø  druhy pák a úchytů,

Ø  základní kopy a jejich použití,

Ø  kombinace kopů a úderů ve všech možných situacích (např. venkovní prostředí),

Ø  první pomoc – základy zdravovědy.

Zpracovala: Mgr. Andrea Krejčová