Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR má své vítěze

Na naší škole proběhl 10. ročník soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary je koordinátorem této celostátní soutěže, která se snaží probudit zájem o chemické obory. Mladý chemik je vybírán mezi žáky a žákyněmi  9. tříd Karlovarského a Plzeňského kraje ve třech kolech.

První dvě kola jsou teoretická, třetí kolo praktické a prověřuje znalosti třiceti nejlepších chemiků, kteří se sešli 9. a 10. března v naší laboratoři.  Vítězem letošního ročníku se stala Julie Gramanová ze ZŠ Sokolov, Švabinského, na druhém místě skončil Adam Horváth ze stejné školy a třetí příčku obsadil Karel Šeba ze 6. ZŠ Cheb.

Všichni tři chemici reprezentovali náš region v celostátním finále, které se konalo na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.