Dům zahraniční spolupráce a Eurocentrum na SUPŠK

Ve středu 8. 12. 2021 se žáci 4. ročníku zúčastnili setkání se zaměstnanci Domu zahraniční spolupráce a Eurocentra Karlovy Vary. Získali tak užitečné informace o možnostech pracovního uplatnění v rámci projektů Erasmus+ a také o aktivitách spojených s dobrovolnictvím v rámci států EU.

Přednášející velmi detailně aktivity představil, popsal a zároveň vysvětlil výhody pro zapojení do těchto projektů. Formou práce ve skupinách si žáci ověřili své znalosti o státech Evropy a následně získali i malou pozornost. Eurocentrum Karlovy Vary představilo soutěžní aktivity pro školy a na závěr byly žákům předány propagační materiály.

Zpracovala: Ing. Mgr. Jana Bourová

hdrpl
hdrpl