Divadelní představení Mikve

Dne 1. 11. 2023 se žáci 2. ročníků (včetně třídy KS2), žáci 3. ročníků (třída ACE3, keramici a fotografové), 4. ročníků (keramici a fotografové)zúčastnili plánovaného divadelního představení Mikve. Žáci se sešli před školou a dopravce Daniel Sládek převezl bez komplikací početnou skupinu 137 žáků a 7 učitelů k Západočeskému divadlu Cheb. Divadelní hře Mikve (očistná lázeň) předcházel výklad v hodinách SEZ, aby byli žáci seznámeni s kontextem rituálů náležících k židovské víře, zejména v ortodoxnějších komunitách.

Po krátkém úvodu paní dramaturgyně, která žáky stručně seznámila s chodem divadla, proběhlo představení, jež bylo rozděleno krátkou přestávkou. Již během této přestávky učitelé vypozorovali zaujetí žáků a čilé rozhovory k tématu židovství a jeho tradicionalismu. Po skončení hry následoval mohutný aplaus a intenzivní debata mezi studenty. Hra sklidila obrovský úspěch.

Vzhledem k množství otázek, které z řad studenstva přicházely, se učitelé SEZ a ČJL dohodli, že se při výuce k představení vrátí a dovysvětlí případné nesrovnalosti. Tato kulturní akce byla velmi přínosná a mezi žáky vzbudila zájem nejen o divadlo jako takové, ale také o život běžných lidí v odlišných kulturách, což je v dnešní době zvlášť aktuálním tématem.