Za obojživelníky a jeřáby na Bochovsko

Dne 2. 5. 2023 absolvovali ekologové třídy ACE3 terénní výuku v rámci předmětů Speciální botanika a Monitoring životního prostředí.

Zvolenou lokalitou byly Bražecké hliňáky – komplex několika tůní a rybníčky s bohatou mokřadní vegetací a společenstvem obojživelníků. Počasí bylo skvělé. Cílem akce bylo demonstrovat rozmanitost mokřadní vegetace a různé způsoby monitoringu. Celkem se nám podařilo zaznamenat 3 druhy obojživelníků, včetně desítek jedinců vzácného čolka velkého. Z běžnějších druhů byl zjištěn skokan zelený a čolek obecný. Zcela mimořádnou událostí pak bylo pro všechny zúčastněné pozorování páru jeřábů popelavých procházejících se zcela nebojácně po louce nad rybníky za výrazného zvukového projevu. Počet hnízdících párů tohoto druhu by se v našem regionu dal spočítat na prstech a jednalo se o opravdu silný přírodovědný zážitek. Pro zájemce uvádím i odkaz na zajímavý článek na toto téma v časopise Arnika (http://www.casopis-arnika.cz/pdf_clanky/arnika_2015_01[06-08].pdf).

Po skončení terénní výuky jsme se vydali na cestu zpět. Přímý autobus z nedaleké malé vesnice Bražec byl trochu menší, než jsme čekali. Řidič prý tolik lidí v Bražci na zastávce ještě nikdy neviděl, ale byl velmi ochotný a odvezl zpět do Karlových Varů.

Zpracovala: Ing. Radka Musilová, Ph.D.

Zvukový záznam z pozorování Jeřába popelavého: