Výstavy GHMP

Ve čtvrtek 23. 11. 2023 proběhla školní exkurze do Galerií hlavního města Prahy. Exkurze se zúčastnili žáci třídy GF3 a žáci studijního oboru grafický design ze třídy GF2.

Součástí první výstavy „Myslet filmem“ v domě U Kamenného zvonu byla komentované prohlídka a závěrečná galerijní animace s lektorkami. Tento výstavní projekt byl vybrán v návaznosti na výuku multimediální tvorby, jelikož „všichni vystavující umělci mají ambici vyjadřovat se pomocí pohyblivého obrazu, ať už příběhově (Ján Mančuška, Jakub Jansa, Radek Brousil, Lea Petříková), nebo esejisticky (Zbyněk Baladrán – Noc světa, 2011; Tomáš Svoboda – Žiju film, 2015).“¹ Doprovodný program vhodně navedl žáky k pochopení jednotlivých děl a vedl k rozšíření přemýšlení nad samotným videem, respektive pohyblivým obrazem. Žáci si prostřednictvím galerijní animace vyzkoušeli návrh tzv. storyboardu s intuitivním střídáním velikostí záběrů či pohybu kamery. Ve výuce budou všechny tyto prvky znovu rozebrány a doplněny o aktuální teorii pro vytvoření filmového vyprávění. Na tyto poznatky budou následně žáci navazovat praktickými cvičeními a tvorbou.

Druhý výstavní projekt „Myšlení obrazem: Vizuální události Miroslava Petříčka“ se realizoval v městské knihovně a představoval významné moderní a současné umělce a umělkyně převážně české výtvarné scény. Žáci tak měli možnost se setkat se současnými díly napříč všemi médii a formami. Ačkoli se jedná o díla, kterým se žáci např. v předmětu dějiny umění ještě nevěnovali, jsou to právě tito umělci a jejich tvorba, která je dle našeho názoru velmi důležitá, ba dokonce zcela zásadní.

¹ BABOROVSKÁ, Sandra. Myslet filmem [online]. 2023 [cit. 2023-11-27]. Dostupné z: https://www.ghmp.cz/vystavy/myslet-filmem/

Foto: Adam Tomeš