Propagační žvýkačky Karlovarského kraje

Dne 24. 11. 2022 navštívila žáky třídy GF2 zástupkyně úřadu Karlovarského kraje Terezie Kajabová. Naše třída grafiků pracovala na projektu Charity Gums s tématem obalový design propagačních žvýkaček Karlovarského kraje.

Celý proces od nápadů přes skici, počítačové zpracování až po samotné skládání makety žvýkaček trval dva měsíce. S pomocí paní učitelky Kateřiny Soukupové se vše podařilo dotáhnout úspěšně do finále.

Před paní Terezií Kajabovou jsme poté hrdě odprezentovali své návrhy a nyní s napětím vyčkáváme, který z návrhů zvítězí a bude zvolen k propagaci v rámci tohoto projektu.

Zpracovala: Tereza Vrábelová (GF2)

Realizace vítězných návrhů

Návrhy byly představeny vedení Karlovarského kraje a byly vybrány tři vítězné projekty (Tereza Vrábelová – Lázeňský trojúhelník, Eliška Kletečková – Žvýkačkové bubliny, Aneta Genderová – Lázeňský pohárek), které se budou realizovat.

Čtvrtý vítěz bude vybrán formou hlasování na instagramovém profilu Karlovarského kraje. Veřejnost bude mít na výběr ze čtyř dalších návrhů (Berenika Jandová  – Procházka po kraji, Marie Dostálová – Krajské erby, Milana Schovancová – Budoucnost 2222 a Tereza Vachková – Poklady karlovarského kraje).

Galerie vybraných návrhů