Lotyšská skupina studentů a vyučujících na naší škole

V rámci spolupráce v programu Erasmus+ se na naší škole konala čtrnáctidenní stáž studentů grafického designu a designu skla ze Střední umělecké školy designu v Rize (RMDV.lv). 

Studenti grafiky se zúčastnili výuky grafiky, písma, typografie, výtvarné přípravy a připravili si prezentaci o své škole na hodinu angličtiny. Jejich hlavním úkolem bylo vytvořit plakát, který by ukazoval a podtrhoval společné znaky Česka a Lotyšska.  

Studenti sklářského designu byli zapojeni do navrhování a designu skla, vyzkoušeli si 3D tisk, vyzkoušeli si perokresbu v designu porcelánu a práci s porcelánovou hmotou. Jejich hlavním úkolem bylo navrhnout a počítačově rozpracovat návrh jednoho výrobku. 

Místo se našlo i pro jejich vyučující. První týden se učitelky angličtiny a produktového designu seznámily se způsobem výuky cizích jazyků, především angličtiny, a designu produktů (grafiky, skla, oděvů a porcelánu). Druhý týden přijela vyučující umění a dějepisu, která se v pondělí zapojila do výuky angličtiny a dějin výtvarné kultury, vyzkoušela si dekoraci porcelánu, seznámila se s navrhováním oděvů a výukou grafiky.  

Kromě vyučování ve škole jsme pro skupinu vždy ve středu objednali exkurze v angličtině. První středu jsme navštívili Moser, kde pro nás připravili VIP prohlídku. Druhou středu jsme navštívili a s odborným výkladem si prohlédli největší porcelánku v České republice, THUN 1794 a.s. Nová Role 

Ve volném čase jsme zahraniční skupině doporučili navštívit další významná místa v Karlových Varech a okolí, jako jsou Galerie města Karlovy Vary, Muzeum Karlovy Vary, návštěvnické centrum Becherovka, hrad Loket, věž Dianu, Císařské lázně apod., stejně jako ochutnat tradiční teplé lázeňské oplatky, českou kuchyni, kofolu a pivo.