Tříkrálová sbírka

Farní charita Karlovy Vary i tento rok organizovala v Karlových Varech a okolních obcích veřejnou Tříkrálovou sbírku, která se v roce 2024 uskuteční ve dnech 3. – 8. ledna. Za účelem realizace této sbírky oslovuje charita dobrovolníky z řad žáků základních a středních škol, kteří chodí koledovat v přestrojení za tři krále. Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky bude využit v týdenním stacionáři pro seniory na opravu prádelny se sušárnou. 

Žáci naší školy měli možnost se dobrovolně zúčastnit této sbírky dne 4. 1. 2024. Žáci 2. ročníků ze tříd OKS2, GF2, ACE2 vytvořili trojice a v přestrojení za tři krále vyrazili koledovat na podporu lidí trpících Alzheimerovou chorobou. Výtěžek sbírky bude zveřejněn do konce ledna 2024 (rozpečetění pokladniček proběhne v polovině ledna 2024). 

Všichni zúčastnění dobrovolníci měli k dispozici zázemí a občerstvení v objektu Farní charity Karlovy Vary. 

Každá koruna pomáhá. Všem dárcům patří poděkování za otevřená srdce a pomoc!