Zadání domácích prací na IKT – 1.rocnik

1. ročníky OKS1 a GF1

Milí žáci pomocí google nástrojů zpracujte níže uvedená zadání:

1. Úkol – Termín odevzdání nejpozději 20.3.2020

Pomocí google disku vytvoř prezentaci na téma Historie Internetu

 • Prezentace bude mít min. 10 slidů
 • Bude obsahovat struturované informace o počátcích internetu, kdo jej vytvořil a pro jaký účel, jednotlivé milníky a zlomové okamžiky až po dnešní trendy. Prezentace může obsahovat i fotky.
 • Na posledním slidu budou zdroje odkud jste čerpali.
 • Upozorňuji, že budu kontrolovat jestli jste prezentaci někde nestáhli a neokopírovali.
 • Úkol bude hodnocen známkou váhy 0,09
 • Hotový úkol stáhněte do pc ve formátu pdf pojmenovaný ve formátu TŘÍDA_JMÉNO_PŘÍJMENÍ_NÁZEV_ÚKOLU.PDF a odešlete na adresu jan.kabrt@supskv.cz vždy do termínu uvedeném u zadání.
 • Neodevzdání úkolu do termínu bude hodnoceno známkou 5

2. Úkol – Termín odevzdání 27.3.2020

Pomocí google disku vytvoř dokument na téma Referát o lázních v Čechách

 • Rozsah dokumentu bude min 3x A4, velikost písma max 14 bodů.
 • Bude obsahovat informace o lázeňských městech v ČR. Čím se které lázeňské město vyznačuje, jeho stručná historie, informace o městě a fotky.
 • V dokumentu využívejte STYLY, NADPISY
 • Na poslední stránce budou zdroje odkud jste čerpali.
 • Upozorňuji, že budu kontrolovat jestli jste to někde nestáhli a neokopírovali.
 • Úkol bude hodnocen známkou váhy 0,09
 • Hotový úkol stáhněte do pc ve formátu pdf pojmenovaný ve formátu TŘÍDA_JMÉNO_PŘÍJMENÍ_NÁZEV_ÚKOLU.PDF a odešlete na adresu jan.kabrt@supskv.cz vždy do termínu uvedeném u zadání.
 • Neodevzdání úkolu do termínu bude hodnoceno známkou 5