Za živcem do KMK GRANIT!

Na začátku června se žáci 1. ročníku oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu vydali do lomu závodu KMK GRANIT v Krásně, který se zabývá těžbou živce. Tato surovina je našim žákům důvěrně známá, neboť se využívá především v keramickém a sklářském průmyslu. V GRANITU se naši žáci seznámili s těžbou živce a metodami jeho zpracování, přičemž nejčistší odrůdu tohoto nerostu znají jako surovinu pro výrobu keramických glazur. Během exkurze jsme si prošli celý lom a mohli jsme nahlédnout i do zdejší laboratoře, kde jsme se seznámili s průběhem testování kvality a různorodým využitím živce. Náš průvodce, p. Otto, zapálený mineralog a odborník na těžbu a zpracování živce, zodpověděl všechny naše všetečné i odborné otázky, a nadto nás odměnil malým suvenýrem – vzorky minerálů, které se vzácně objeví během odstřelů. Zvídavost našich žáků byla tedy zcela saturována.