Xenofobie a rasismus

Dne 17. 1. 2022 proběhla pro žáky 2. ročníků v rámci výuky SEZ bezplatná vzdělávací akce pro střední školy v Karlovarském kraji zaměřená na prevenci xenofobie a rasismu.

Zážitkovou besedu“ zajišťovala OPU, Organizace pro pomoc uprchlíkům, jde o neziskovou, nevládní a humanitární organizaci, která byla založena v Praze v roce 1991 jako občanské sdružení. Od roku 2014 je OPU spolkem podle občanského zákoníku a již 28 let pomáhá cizincům a uprchlíkům v ČR.

Touto problematikou se také zabývala přednáška pro žáky naší školy (kromě jiného též xenofobií, integrací, migrací, Státním integračním programem, detenčními centry, azylovými zařízeními, azyly a doplňkovou ochranou, asimilací, rasismem apod.).

Časová dotace byla 2 vyučovací hodiny. První část byla teoretická, druhá praktická – zážitková. Lektor nastínil různé situace uprchlických rodin a snažil se o „vcítění se“ žáků do situace těchto komunit.

Vzdělávací akce proběhla pro každou třídu zvlášť, žáci mohli pokládat lektorovi Robertu Netukovi otázky, na konci vzdělávací akce proběhlo zhodnocení formou dotazníku.

Zpracovala: Mgr. Andrea Krejčová