Vydání knihy Keramická škola Znojmo/Karlovy Vary 150/100 let

V souvislosti s oslavami dvou významných výročí SUPŠ keramické a sklářské v Karlových Varech vydalo Městské muzeum Karlovy Vary za podpory Krajského úřadu v Karlových Varech a Západočeské univerzity v Plzni publikaci „Keramická škola Znojmo/Karlovy Vary 150/100 let“.

V knize autorů Lenky MerglovéJiřího Špíse je podrobně mapována celá historie školy od jejího vzniku v roce 1872 ve Znojmě po současnost s jejími úspěšnými i složitými obdobími v kontextu se společenskými a politickými událostmi daných údobí. Publikace je ve třetí kapitole doplněna medailonky význačných výtvarníků působících na škole od 60. let minulého století.

Celý text je vybaven fotografiemi porcelánové produkce, děl uvedených výtvarníků, prací studentů v materiálu i dobovým obrazovým materiálem aktivit školy.