Uhelné safari

Dne 22. 6. 2022 absolvovali ekologové třídy ACE2 spolu s pár vybranými žáky z jiných tříd tzv. uhelné safari. Jedná se o speciální exkurzi Severní energetické do těžebních lokalit (do lomů) za plného provozu a na rekultivace. Účastníkům tak umožňují zblízka se seznámit s technologií těžby hnědého uhlí, ale i s obnovou krajiny po těžbě.

První zastávkou byla vnitřní vyhlídková terasa lomu ČSA, dále se pokračovalo ke korečkovému rýpadlu RK 5000, což je poslední stroj tohoto typu na světě, a dalším technickým strojům (rýpadla, zakladače) pro těžbu a přesun uhlí i nadložních zemin. Mimo lom nás průvodce zavedl na již zrekultivované jezero Most a seznámil nás také s příběhem přesunutého děkanského kostela (oficiální název kostel Nanebevzetí Panny Marie).

Akce byla mimořádně zajímavá, teprve až když člověk stojí před dobývacím prostorem či pod obrovskými stroji si plně uvědomí rozsah těžby uhlí.

Jedná se o náš region a je důležité, aby žáci pochopili mimořádnou dynamiku zdejšího území. Jinými slovy – vždy se zde něco dělo, ať již v dávné minulosti v podobě sopečné aktivity a vzniku uhelných slojí, či dnes v podobě kolesových rypadel a pásových zakladačů, jejichž činností dochází k totální proměně krajiny.

Za povšimnutí stojí skutečnost, jak se význam jednotlivých lokalit mění v průběhu času. Dříve poničené těžbou se dnes stávají rekreačními centry či přírodně cennými územími a útočištěm řady vzácných druhů.

Jediným negativním bodem bylo úmorné vedro, neboť v lomu je téměř nemožné najít kousek stínu.

Zpracovala: Ing. Radka Musilová, Ph.D.